Vissza a kezdőlaphoz

Lelkiség


Az Égi Édesanya

Van Valaki, Aki soha nem utasít vissza,
Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba
Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban
Mindig talál jó megoldást, bámilyen nagy baj van.
Van Valaki, aki hozzád mindig szelíd, gyengéd
Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd,
Nem mondja hogy nincs ideje,
Nem mondja hogy fáradt,
Amíg el nem nyom az álom vigyázza az ágyad.
Az Ő szava mindig csendes és szeretettelteljes
Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes
Rögtön megsegít a bajban, hogyha szépen kéred.
És ha gyötör magányod, Őt mindig eléred.
Nagyon régen ismer téged, mielőtt meglettél,
Már akkor is jó volt hozzád, még meg sem születtél
Azóta is vigyáz reád, és ha már nem leszel itt a földön,
Vele akkor is együtt leszel.
Igen, Ő az jól gondolod senki más nem lehet
Csak egy anya lehet, aki ilye nagyon szeret.
De bizony nem akár milyen földi édesanya,
Égi Édesanyánk Ő, a csodás Szűz Mária.
Légy hozzá jó, engedelmes, hiszen Ő is ilyen
Tudd az Úrnak azt mondani amit Ő is: IGEN
Ha Ő lesz a példaképed, boldogság vár rád,
Örökké fog szeretni az: ÉGI ÉDESANYÁD

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Boldogságos Szűz Anya üzenetei Međugorje, 2019.

Medjugorje, 2019. január 2 "Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik Fiamat - és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. Ők szeretetem apostolai. Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam világosságot hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az igazság, a béke és a szeretet fénye. Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek." 01/02/2019

Medjugorje, 2019. január 25 "Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és vissza akar fordítani mindahhoz ami pusztán emberi, és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Kicsinyeim, ti imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Kicsinyeim, ti az életszentség mellett döntsetek, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2019

Medjugorje, 2019. február 2 "Drága gyermekek! A Mennyei Atya szeretete és jósága kinyilatkoztatásokat ad azért, hogy növekedjen a hit, hogy értelmezzék, hogy békét, biztonságot és reményt adjon. Drága gyermekeim én is így, a Mennyei Atya irgalmas szeretete által, mindig újra mutatom nektek a Fiamhoz vezető utat, az örök üdvösségre vezető utat. De, sajnos sok gyermekem nem akar meghallani, sok gyermekem tétovázik. De én, én mindig, az időben és az időn túl magasztaltam az Urat mindazért, amit velem és általam tett. Fiam önmagát adja, a megtört kenyérben veletek van, az örök élet igéit közli veletek, hogy elvigyétek mindenkinek. És ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, mitől féltek, ha Fiam veletek van? Ajánljátok fel neki lelketeket, hogy Ő lehessen benne, titeket pedig a hit és a szeretetet eszközeivé tehessen. Gyermekeim, éljétek az Evangéliumot, éljétek a felebarátatitok iránti irgalmas szeretetet, de mindenekelőtt a Mennyei Atya iránti szeretetet éljétek. Gyermekeim, nem véletlenül vagytok együtt. A Mennyei Atya senkit sem vezet a másik emberhez véletlenül. Fiam lelketekhez szól. Én a szívetekhez szólok. Édesanyaként azt mondom nektek, jöjjetek velem, szeressétek egymást, tegyetek tanúságot. Ne féljetek példátokkal védelmezni az igazságot, Isten Igéjét, amely örök és sohasem változik. Gyermekeim, aki az irgalmas szeretetet és igazság fényében munkálkodik, az mindig égi segítséget kap, és nincs egyedül. Szeretetem apostolai, a többiek között benneteket mindig rejtettségetekről, szeretetetekről és derűtökről ismerjenek meg. Veletek vagyok. Köszönöm nektek." 02/02/2019

Medjugorje, 2019. február 25 "Drága gyermekek! Ma új életre hívlak benneteket. Nem az a fontos, hogy hány évesek vagytok - Nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki átformál benneteket ebben a kegyelmi időben, és Isten szeretetében - mint a természet - ti is új életre születtek és megnyitjátok szíveteket az ég és az égi dolgok felé. Még veletek vagyok, mert irántatok való szeretetében Isten megengedte nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2019

Medjugorje, 2019. március 2 "Drága gyermekek! Szeretetem apostolainak hívlak benneteket. Fiamat mutatom nektek, aki az igazi béke és az igazi szeretet. Isten kegyelméből, mint édesanya szeretnélek hozzá vezetni titeket. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy Fiamból kiindulva vizsgáljátok meg magatokat, hogy a szívetekkel tekintsetek rá, és a szívetekkel lássátok meg hol vagytok, és hová tart az életetek. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, értsétek meg, hogy Fiamnak köszönhetően, szeretete és áldozata által éltek. Ti kéritek Fiamtól, hogy legyen irgalmas hozzátok, én pedig TITEKET hívlak irgalmasságra. Ti kéritek tőle, hogy legyen jó hozzátok és bocsásson meg nektek, én pedig milyen régóta kérlek benneteket, gyermekeimet, hogy bocsássatok meg mindenkinek és szeressetek minden embert, akivel találkoztok. Amikor szívetekkel megértitek szavaimat, meg fogjátok érteni és megismeritek az igazi szeretetet és ennek a szeretetnek lehettek apostolai, az én apostolaim, drága gyermekeim. Köszönöm nektek." 03/02/2019

Medjugorje, 2019. március 18
A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. december 25-ig Mirjana Dragićević-Soldonak minden nap megjelent. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer zarándok gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:41-kor kezdődött és 13:46-ig tartott.
"Gyermekeim, mint édesanya, mint a Béke Királynője arra hívlak benneteket, hogy fogadjátok el Fiamat, hogy a lélek békéjét adhassa nektek, hogy azt adhassa nektek, ami igazságos, ami a javatokra van. Gyermekeim, Fiam ismer benneteket. Az ember életét élte, s ugyanakkor az Istenét, csodálatos életet - emberi test, isteni lélek. Ezért, gyermekeim, amíg Fiam néz benneteket, behatol szívetekbe. Szelíd, meleg tekintete szívetekben önmagát keresi. Gyermekeim, rátalál-e benne önmagára? Fogadjátok el őt, és akkor a fájdalom és szenvedés pillanatai a gyöngédség pillanataivá válnak. Fogadjátok el őt, és béke lesz lelketekben, amelyet majd mindenkinek sugároztok magatok körül, és ez most számotokra a legfontosabb. Hallgassatok rám gyermekeim. Imádkozzatok pásztoraitokért, azokért, akiknek kezét Fiam megáldotta. Köszönöm nektek."

Medjugorje, 2019. március 25. "Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Ahogyan a természet megújul és új életre kel, úgy kaptok ti is meghívást a megtérésre. Döntsetek Isten mellett. Kicsinyeim, üresek vagytok és örömtelenek, mert nincs Istenetek. Ezért, addig imádkozzatok, amíg az ima életetekké nem válik. Keressétek a természetben Istent, aki teremtett benneteket, mert a természet az életről szól, és az életért harcol, nem a halálért. Háborúk uralkodnak a szívekben és a nemzetekben, mert nektek sincs békétek és még ti, kicsinyeim, sem látjátok meg a testvért a felebarátban. Ezért térjetek vissza Istenhez és az imához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 03/25/2019

Medjugorje, 2019. április 25. "Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az irgalom ideje mindegyikőtök számára. Kicsinyeim, ne engedjétek meg, hogy a gyűlölet és békétlenség vihara legyen bennetek és körülöttetek. Kicsinyeim, mindannyian szeretetre és imádságra kaptok meghívást. A Sátán békétlenséget és zavart kíván, de ti kicsinyeim legyetek a föltámadott Jézus öröme, aki meghalt és föltámadt mindegyikőtökben. Ő legyőzte a halált hogy életet, örök életet adjon nektek. Ezért, kicsinyeim tegyetek tanúságot arról és legyetek büszkék arra, hogy már föltámadtatok Benne. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2019

Medjugorje, 2019. május 2. "Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes bizalommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magamban - ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből ontatott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szeretetének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam meghívott. Köszönöm nektek." 05/02/2019

Medjugorje, 2019. május 25 "Drága gyermekek! Isten kegyelemből megengedte, hogy veletek lehetek és a megtérés útját ismertessem, arra vezesselek benneteket. Kicsinyeim, mind teljes szívből a megváltás tervéért mondott imára vagytok meghívottak, amely értetek és segítségtekkel valósul meg. Kicsinyeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és az örök élet érdemetektől függően vár reátok. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok hogy méltó eszköz legyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy követtétek meghívásom." 05/25/2019

Medjugorje, 2019. június 2 "Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat és, hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját ad nektek. És, íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet. Köszönöm nektek." 06/02/2019

Medjugorje, 2019. június 25 "Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Kicsinyeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Új időkre készítelek föl benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, míg a Sátán háborút és gyűlöletet akar. Kicsinyeim, legyetek a kinyújtott kezem és járjatok büszkén Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2019

Medjugorje, 2019. július 2 "Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyai kívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi - egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük - igaz hitük - mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek, pásztoraitok nélkül nem tudtok előre haladni a hit útján és követni Fiamat. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük vezetni benneteket. Imáitokkal mindig legyetek mellettük. Köszönöm nektek." 07/02/2019


Galéria Međugorje


Ú J S Z Ö V E T S É G

kattintson a képre >>

/ PDF állomány /

Részlet Szent János Evangéliumából:
ELŐSZÓ: 1,1-18
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő volt kezdetben Istennél. 3 Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl. 6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. 7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 9 Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. 10 A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. 11 A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. 12 Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. 14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsôségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. 15 János tanúságot tesz róla, és hirdeti: "Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én." 16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. 17 Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. 18 Istent soha senki nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Részlet Szent Máté Evangéliumából:
(5,1-48)

A Hegyi Beszéd: tanítás Isten Országáról
1 A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, 2 ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket:

A Nyolc Boldogság
3 Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
4 Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek.
7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.

8 Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
9 Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
10 Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
11 Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.
12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

A föld sója, a világ világossága 13 Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.

14 Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. 15 Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. 16 Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.

A törvény és a próféták 17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. 18 Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. 19 Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.

20 Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.

A harag és a megbékélés 21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: 'Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: 'Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

A házasságtörés 27 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne törj házasságot!' {Kiv 20,14} 28 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele a szívében. 29 Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. 30 És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson.

A válás 31 Azt is mondták: 'Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet' {MTörv 24,1}. 32 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét -- kivéve a paráznaság esetét --, házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör.

Az eskü 33 Szintén hallottátok, hogy azt mondták a régieknek: 'Ne esküdj hamisan, hanem add meg az Úrnak, amit esküvel ígértél!' {Lev 19,12} 34 Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja, 35 se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya {Iz 66,1}, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa {Zsolt 48,3}. 36 A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37 Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.

A bosszú 38 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szemet szemért, és fogat fogért' {Kiv 21,24}. 39 Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. 40 És aki el akarja perelni tőled az ingedet, engedd át neki a köpenyedet is; 41 s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. 42 Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.

Az ellenségszeretet 43 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szeresd felebarátodat {Lev 19,18} és gyűlöld ellenségedet.' 44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, 45 hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. 46Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? 47 És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? 48 Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.


Szent Máté Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent János Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent János I. Levele
A HTML állomány csomagolva

Szent Márk Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent Lukács Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Sík Sándor: Zsoltárok könyve
A HTML állomány csomagolva

Imádságok I.
A HTML állomány csomagolva

Imádságok II.
A HTML állomány csomagolva

Szent Pio atya imádságaiból


Szent Pio atya imája
Szent Mihály arkangyalhozSZENT FAUSZTINA nővér
(Faustyna Kowalska)
NAPLÓJAMINDSZENTY BREVIÁRIUM
A help fájl csomagolvaValtorta Mária: JÉZUS


Valtorta Mária: MÁRIA ÉLETE


A szentek élete


Letölthető és nyomtatható szentképek:
A lelkiséghez ajánlott honlapok:

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapja

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

Virtuális Plébánia: Dolgozószoba - Naptár

LAUDETUR KIADÓ

Ugrás az oldal tetejére