Vissza a kezdőlaphoz

Lelkiség


Az Égi Édesanya

Van Valaki, Aki soha nem utasít vissza,
Ha lelkesen beszélsz, nem vág a szavadba
Meghallgatja panaszod, vigasztal a bajban
Mindig talál jó megoldást, bámilyen nagy baj van.
Van Valaki, aki hozzád mindig szelíd, gyengéd
Ha mindenki ellened van, akkor is megvéd,
Nem mondja hogy nincs ideje,
Nem mondja hogy fáradt,
Amíg el nem nyom az álom vigyázza az ágyad.
Az Ő szava mindig csendes és szeretettelteljes
Soha nem kiabál veled, és mindig türelmes
Rögtön megsegít a bajban, hogyha szépen kéred.
És ha gyötör magányod, Őt mindig eléred.
Nagyon régen ismer téged, mielőtt meglettél,
Már akkor is jó volt hozzád, még meg sem születtél
Azóta is vigyáz reád, és ha már nem leszel itt a földön,
Vele akkor is együtt leszel.
Igen, Ő az jól gondolod senki más nem lehet
Csak egy anya lehet, aki ilye nagyon szeret.
De bizony nem akár milyen földi édesanya,
Égi Édesanyánk Ő, a csodás Szűz Mária.
Légy hozzá jó, engedelmes, hiszen Ő is ilyen
Tudd az Úrnak azt mondani amit Ő is: IGEN
Ha Ő lesz a példaképed, boldogság vár rád,
Örökké fog szeretni az: ÉGI ÉDESANYÁD

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Boldogságos Szűz Anya üzenetei Međugorje, 2018.

Medjugorje, 2018. január 2. "Drága gyermekek! Amikor a földön eltűnik a szeretet, amikor nem található az üdvösség útja, én, az Édesanya, eljövök, hogy segítsek nektek, hogy megismerjétek az igaz, élő és mély hitet, és így segíthessek nektek abban, hogy őszintén szeressetek. Édesanyaként vágyom az egymás iránti szeretetetekre, jóságotokra és tisztaságotokra. Az a vágyam, hogy igazságosak legyetek és szeressétek egymást. Gyermekeim, legyetek lélekben örömteliek, legyetek tiszták, legyetek gyermekek. A Fiam azt mondta, hogy a tiszta szívek között szeret lenni, mert a tiszta szívek mindig fiatalok és vidámak. Fiam azt mondta nektek, hogy bocsássatok meg és szeressétek egymást. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű. A szenvedés által növekedtek lélekben. Ahhoz, hogy minél inkább tudjatok lélekben növekedni, őszintén, igazán kell megbocsátanotok és szeretnetek. Sok gyermekem a földön nem ismeri Fiamat, nem szereti Őt, de ti, akik szeretitek Fiamat, akik szívetekben hordozzátok Őt, imádkozzatok, imádkozzatok és az imádságban érezzétek a Fiamat magatok mellett. Lelketek lélegezze be az Ő lelkét. Közöttetek vagyok és kicsi és nagy dolgokról beszélek. Nem fogok belefáradni abba, hogy Fiamról, az igazi szeretetről beszéljek nektek. Ezért, drága gyermekek, nyissátok meg nekem szíveteket. Engedjétek meg, hogy édesanyaként vezesselek benneteket. Legyetek Fiam és az én szeretetem apostolai. Édesanyaként kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg azokról, akiket Fiam arra hívott meg, hogy vezessenek benneteket. Hordozzátok őket a szívetekben és imádkozzatok értük. Köszönöm nektek." 01/02/2018

Medjugorje, 2018. január 25. "Drága gyermekek! Az imádság ideje legyen számotokra ez az idő, hogy a Szentlélek az imával leszálljon rátok és megtérést adjon nektek. Nyissátok ki szíveteket és olvassátok a Szentírást, hogy a tanúságtételek által ti is közelebb legyetek Istenhez. Kicsinyeim Istent és Isten dolgait mindenekfelett keressétek, a földieket pedig hagyjátok földinek, mert a sátán a porba és a bűnbe vonz benneteket. Az életszentségre hívtak meg és a mennyországra teremtettek meg benneteket, ezért keressétek a mennyet és a mennyei dolgokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2018

Medjugorje, 2018. february 2. "Drága gyermekek, ti, akiket Fiam szeret, ti, akiket én mérhetetlen édesanyai szeretettel szeretek, ne engedjétek meg, hogy az önzés, az önimádat uralkodjék a világban. Ne engedjétek meg, hogy a szeretet és a jóság rejtve maradjon. Ti, akik szeretve vagytok, akik megismertétek Fiam szeretetét, emlékezzetek arra, hogy szeretve lenni azt jelenti, szeretni. Gyermekeim, legyen hitetek. Ha van hitetek boldogok vagytok és békét sugároztok, lelketek pedig ujjong az örömtől. Az ilyen lélekben a Fiam él. Ha a hitnek, a szeretetnek adjátok magatokat, ha jót tesztek felebarátaitoknak, akkor Fiam mosolyog a lelketekben. Szeretetem apostolai, édesanyaként fordulok hozzátok, magam köré gyűjtelek titeket, és a szeretet és a hit útján szeretnélek vezetni benneteket, az úton, amely a világ világosságához vezet. A szeretet és a hit miatt vagyok itt, mert édesanyai áldásommal reményt és erőt szeretnék nektek adni utatokhoz, mert nem könnyű az út, amely Fiamhoz vezet: tele van lemondással, odaadással, áldozattal, megbocsátással és sok-sok szeretettel. De ez az út vezet a békéhez és a boldogsághoz. Gyermekeim, ne higgyetek a hazug hangoknak, amelyek hazug dolgokról és hazug fényről beszélnek. Ti, gyermekeim térjetek vissza az Írásokhoz. Mérhetetlen szeretettel nézlek benneteket, és Isten kegyelme által megnyilvánulok számotokra. Gyermekeim, gyertek velem. Hadd ujjongjon lelketek az örömtől. Köszönöm nektek." 02/02/2018

Medjugorje, 2018. február 25. "Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívom mindannyiotokat, hogy nyíljatok meg és éljetek az Isten adta parancsolatok szerint, hogy azok és a szentségek a megtérés útjára vezessenek benneteket. A világ és a világ kísértései próbára tesznek benneteket, de kicsinyeim ti Isten teremtményeit figyeljétek, amelyeket Ő szépségben és alázatban adott; kicsinyeim, szeressétek Istent mindenekfelett, és Ő az üdvösség útján vezet majd benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2018

Medjugorje, 2018. március 2. "Drága gyermekek, hatalmas dolgot tett velem a Mennyei Atya, ahogyan teszi ezt mindazokkal, akik gyengéden szeretik, hűségesek hozzá és odaadóan szolgálják Őt. Gyermekeim, a Mennyei Atya szeret benneteket, az Ő szeretete által vagyok itt veletek. Szól hozzátok, miért nem akarjátok meglátni a jeleket?! Mellette minden könnyebb. A Vele megélt fájdalom is könnyebb, mert van hit. A hit segít a fájdalomban, hit nélkül pedig a fájdalom kétségbeeséshez vezet. A megélt és Istennek felajánlott fájdalom felemel. A Fiam talán nem fájdalmas áldozatával váltotta meg a világot? Én édesanyjaként vele voltam a fájdalomban, a szenvedésben, az örömben és a szeretetben. Ezért reméljetek. A remény megérteti, hogy itt élet van. Gyermekeim, szólok hozzátok, hangom lelketekhez beszél, szívem szívetekhez szól. Szeretetem apostolai, ó mennyire szeret benneteket édesanyai szívem. Mily sok dologra szeretnélek megtanítani titeket! Édesanyai szívem, mennyire szeretné, hogy teljesek legyetek, de csak akkor lehettek azok, amikor egységben lesz bennetek a lélek, a test és a szeretet. Mint gyermekeimet kérlek benneteket, sokat imádkozzatok az Egyházért és szolgáiért - pásztoraitokért, hogy az Egyház olyan legyen, amilyennek Fiam szeretné, tiszta, mint a forrásvíz és telve szeretettel. Köszönöm nektek." 03/02/2018

Medjugorje, 2018. március 18. "Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet. Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek. Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér. Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek." 03/18/2018

Medjugorje, 2018. március 25. "Drága gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben, amikor a sötétség a világosság ellen harcol legyetek velem az imádságban. Kicsinyeim imádkozzatok, gyónjatok meg és kezdjetek új életet a kegyelemben. Döntsetek Isten mellett és Ő az életszentség felé vezet: számotokra a Kereszt a győzelem és a remény jelévé válik. Legyetek büszkék arra, hogy meg vagytok keresztelve és legyetek szívből hálásak, hogy Isten tervének részesei vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 03/25/2018

Medjugorje, 2018. április 25. "Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy a megújult életet Jézussal éljétek. A Föltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásai során, legyetek hűségesek és kitartóak az imádságban, mert Jézus sebei által megszabadított és Föltámadása által új életet adott nektek. Kicsinyeim imádkozzatok és ne veszítsétek el a reményt. Öröm és béke legyen szívetekben és tegyetek tanúságot arról az örömről, hogy az enyémek vagytok. Veletek vagyok és anyai szeretetemmel szeretlek benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2018

Medjugorje, 1018. május 2. "Drága gyermekek! Fiam, aki a szeretet fénye, mindent, amit tett és tesz szeretetből teszi. Így ti is gyermekeim, amikor szeretetben éltek és szeretitek felebarátaitokat Fiam akarata szerint cselekedtek. Szeretetem apostolai, váljatok kicsinyekké, tiszta szíveteket nyissátok meg Fiamnak, hogy általatok munkálkodhasson. A hit segítségével teljetek el szeretettel. De, ne felejtsétek el gyermekeim, hogy az Eucharisztia a hit szíve, az én Fiam, aki testével táplál, vérével pedig erősít benneteket. Ez a szeretet csodája: Fiam, aki mindig újra eljön, él, hogy életre keltse lelkeket. Gyermekeim, a szeretetben élve, Fiam akaratát teszitek és Ő bennetek él. Gyermekeim, édesanyai kívánságom, hogy mindig jobban szeressetek, mert Ő szeretetével hív benneteket, szeretet ajándékoz nektek, hogy azt terjesszétek magatok körül. Az Ő szeretete által édesanyaként vagyok veletek, hogy a szeretet és a remény szavaival szóljak hozzátok, hogy az örök, győztes-ige által, amely idő és halál felett való, beszéljek hozzátok, és arra hívjalak titeket, hogy szeretetem apostolai legyetek. Köszönöm nektek." 05/02/2018

Medjugorje, 2018. május 25. "Drága Gyermekek! Ebben a békétlen időben arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok Istenben, aki az Atyátok, aki a mennyekben van, és aki engem küldött, hogy Hozzá vezesselek benneteket. Azokra az ajándékokra nyissátok ki szíveteket, amelyeket Ő szeretne adni nektek, és szívetek csendjében Fiamat, Jézust imádjátok, aki életét adta azért, hogy örök életetek legyen, ahová el szeretne vezetni benneteket. A mindennapi életben a Magasságbelivel való találkozás öröme legyen a remény számotokra. Ezért hívlak benneteket: ne hanyagoljátok el az imát, mert az ima csodákat művel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 05/25/2018

Medjugorje, 2018. június 2 "Drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy a szív egyszerűségében fogadjátok szavaimat, amellyel édesanyaként szólok hozzátok, hogy a teljes világosság, tisztaság, Fiam egyedülálló emberi és Isteni szeretetének útján járjatok. Emberi szavakkal leírhatatlan öröm és fény fog lelketekbe hatolni, átölel benneteket Fiam békéje és szeretete. Ezt kívánom valamennyi gyermekemnek. Ezért, ti, szeretetem apostolai, ti, akik tudtok szeretni és megbocsátani, ti, akik nem ítélkeztek, arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek példa mindazoknak, akik nem a világosság és a szeretet útján járnak, vagy letértek arról. Életetekkel mutassátok meg nekik az igazságot. Tanúsítsatok szeretetet irántuk, mert a szeretet legyőz minden nehézséget, és minden gyermekem a szeretetre szomjazik. Szeretetben való egységetek ajándék Fiam számára és számomra. De, gyermekeim, jegyezzétek meg, hogy szeretni azt jelenti, jót akarni a felebarátomnak, és vágyakozni felebarátom lelkének megtérésére. Amíg titeket nézlek, akik körém gyűltetek, szomorú a szívem, mert oly kevés testvéri szeretetet és irgalmas szeretetet látok. Gyermekeim, az Eucharisztia az én köztetek élő Fiam, igéi segítenek majd megérteni, mert az Ő igéje élet, az Ő igéje által lélegzik a lélek, az Ő igéje ismerteti meg a szeretetet. Gyermekeim, újra édesanyaként kérlek benneteket, aki jót akar gyermekeinek, szeressétek pásztoraitokat, imádkozzatok értük. Köszönöm nektek." 06/02/2018

Medjugorje, 2018. június 25 "Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak azokért mind, akik megtértek, elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és az életszentség útján. Örüljetek kicsinyeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szereti mindannyiótokat és idejövetelemmel az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2018

Medjugorje, 2018. július 2 "Drága gyermekek! Mindnyájatok édesanyja vagyok, ezért ne féljetek, mert hallom az imáitokat, és tudom, hogy kerestek engem, ezért kérem Fiamat értetek, Fiamat, aki egy a Mennyei Atyával és a Vigasztaló Szentlélekkel, Fiamat, aki a Mennyország felé - ahonnan jött - a béke és a fény Országa felé vezeti a lelkeket. Gyermekeim, szabadságot kaptatok arra, hogy válasszatok; ugyanakkor, mint édesanyátok, kérlek benneteket, hogy jóra használjátok szabadságotokat. Tiszta és egyszerű lelketekkel megértitek ezt. És ha néha nem is értitek a szavakat, érzitek magatokban, mi az igazság. Gyermekeim, ne veszítsétek el az igazságot és az igazi életet azért, hogy hazugságokat kövessetek. Az igazságban megélt élet által a Mennyek Országa belép a szívetekbe, ez pedig a béke, a világosság és a harmónia országa. Akkor, gyermekeim, nem lesz önzés, ami eltávolíthatna benneteket Fiamtól. Szeretet és egymás megértése lesz, mert, jegyezzétek meg, újra mondom nektek: imádkozni, azt is jelenti, hogy szeretni másokat, felebarátaitokat és nekik ajándékozni magatokat. Szeressétek Fiamat és adjátok oda magatokat Fiamban, akkor Ő fog cselekedni bennetek és értetek. Gyermekeim, gondoljatok szüntelen Fiamra és mérhetetlen szeretettel szeressétek őt, akkor igazi életetek lesz, és az lesz az örökkévalóság. Köszönöm nektek, szeretetem apostolai." 07/02/2018


Galéria Međugorje


Ú J S Z Ö V E T S É G

/ PDF állomány /

Részlet Szent János Evangéliumából:
ELŐSZÓ: 1,1-18
1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő volt kezdetben Istennél. 3 Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl. 6 Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. 7 Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 9 Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. 10 A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. 11 A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. 12 Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, 13 akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. 14 Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsôségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. 15 János tanúságot tesz róla, és hirdeti: "Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én." 16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva. 17 Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. 18 Istent soha senki nem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Részlet Szent Máté Evangéliumából:
(5,1-48)

A Hegyi Beszéd: tanítás Isten Országáról
1 A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, 2 ő pedig szólásra nyitva ajkát így tanította őket:

A Nyolc Boldogság
3 Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
4 Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
5 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
6 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek.
7 Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.

8 Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
9 Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
10 Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
11 Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.
12 Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

A föld sója, a világ világossága 13 Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek.

14 Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. 15 Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. 16 Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.

A törvény és a próféták 17 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. 18 Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. 19 Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a mennyek országában.

20 Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.

A harag és a megbékélés 21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: 'Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: 'Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

A házasságtörés 27 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: 'Ne törj házasságot!' {Kiv 20,14} 28 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele a szívében. 29 Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. 30 És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson.

A válás 31 Azt is mondták: 'Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet' {MTörv 24,1}. 32 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét -- kivéve a paráznaság esetét --, házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör.

Az eskü 33 Szintén hallottátok, hogy azt mondták a régieknek: 'Ne esküdj hamisan, hanem add meg az Úrnak, amit esküvel ígértél!' {Lev 19,12} 34 Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja, 35 se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya {Iz 66,1}, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa {Zsolt 48,3}. 36 A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. 37 Legyen a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van.

A bosszú 38 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szemet szemért, és fogat fogért' {Kiv 21,24}. 39 Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. 40 És aki el akarja perelni tőled az ingedet, engedd át neki a köpenyedet is; 41 s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. 42 Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.

Az ellenségszeretet 43 Hallottátok, hogy azt mondták: 'Szeresd felebarátodat {Lev 19,18} és gyűlöld ellenségedet.' 44 Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, 45 hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. 46Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? 47 És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? 48 Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.


Szent Máté Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent János Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent János I. Levele
A HTML állomány csomagolva

Szent Márk Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Szent Lukács Evangéliuma
A HTML állomány csomagolva

Sík Sándor: Zsoltárok könyve
A HTML állomány csomagolva

Imádságok I.
A HTML állomány csomagolva

Imádságok II.
A HTML állomány csomagolva

Szent Pio atya imádságaiból


Szent Pio atya imája
Szent Mihály arkangyalhozSZENT FAUSZTINA nővér
(Faustyna Kowalska)
NAPLÓJAMINDSZENTY BREVIÁRIUM
A help fájl csomagolvaValtorta Mária: JÉZUS


Valtorta Mária: MÁRIA ÉLETE


A szentek élete


Letölthető és nyomtatható szentképek:
A lelkiséghez ajánlott honlapok:

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapja

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

Virtuális Plébánia: Dolgozószoba - Naptár

LAUDETUR KIADÓ

Ugrás az oldal tetejére