Vissza a kezdőlaphoz

Plébániánk

Plébános: Molnár Péter atyaKépviselő testület:

Világi elnök:
Dr. Egedy Zsolt

Pasztorális tanács:
Bodor Istvánné
Baloghné Herédi Teréz
Bende Jánosné

Egyéb területen segítők:
Dr. Tóth Katalin - Karitász
Bálint Istvánné - rendezvények előkészítése
Majorosné Sági Anikó - kántor
Petrucz György - informatika - pasztorális
Balogh Krisztián - informatika - pasztorális
Nagy Béla - Templomgondnok


Gazdasági tanács:
Dudinszky Mónika
Fű Attiláné
Dudás János

Gazdasági tanács mellett kisegítők:
Mészáros László - pénztáros
Sándor János
Fű Péter
Gódor Gyula
Benke Istvánné
Plébániánk története

Abony régi időktől lakott település. Első temploma a XIV. századból való, állítólag cseh telepesek építették. A pápai tizedbe Abony plébánosa is fizetett. Templomát hűségesen őrizte, védte, a török időben adót is fizetett utána. A XVI. század második felében Abony lakossága református lett, velük együtt 1626-tól a templom is. A török időben azonban, különösen a török-tatárok elől menekülniük kellett, így a templom elhagyatva, romos állapotba került. Rákóczi idejében újból megszaporodott a lakosság, de ezek is reformátusok voltak. 1713-ban jött az első katolikus telepes, Tóth Jakab családostul. 1715-ben nagy katolikus bevándorlás veszi kezdetét. Nemcsak Pásztóról, hanem a Jászságból, majd az uraságok hazájából, Bars, Pozsony, Nyitra megyékből. 1737-ben Althan Károly püspök papot is adott Antalics Márton személyében. 1740-ben az új plébános, Suhaj kiharcolta a régi templom visszavételét a reformátusoktól. A templom egyre szűkösebb lett, így érdemesnek mutatkozott egy új templom megépítése. 1773 június végén tette le az alapkövet Szentmártoni Ferenc kerületi esperes. A templom építése 14 évig tartott. Új orgonát kap 1903-ban, melyet 1943-ban felújítanak, 1990-ben pedig digitális rendszerű lesz. A templom külő és belső renoválása 1912-ben történik először, ezt követően Cselényi József idejében, 1948-ban belülről, 1956-ban kívűlről, majd 1982-ben Hegedűs László plébánossága alatt, ugyancsak kívülről, és a fennállás 200. évfordulóján ismét belülről lett kifestve. Kovács József 1927-ben tíz tantermes, impozáns katolikus iskolát épített, és mellette egy új kultúrházat is, amelyek az államosításig eredményesen működtek. Az 1938-as budapesti Eucharistikus Világkongresszus emlékére a templom bejáratához szép portálét készítetett Kovács József. A toronyba 1989-ben 6 mázsás, a nagy jubileumi évben, 2000-ben egy 150 kilogrammos harang került, 2002-ben pedig a templomtető renoválását végeztük el.

összeállította: Nagy András plébános
Plébániánk jelene és terveink

A rendszerváltásig jellemző volt, hogy a hit nélkül élő többségi lakosság ellenére a mélyen hívő, hagyományos vallási formát követő családok kisebbsége szép egyházközségi életet valósított meg. A segítőkész, minden munkát lelkesen támogató képviselőtestületre jól lehetett építeni. Ez a réteg azonban megöregedett, megfogyatkozott. A fiatalok nagyon nehezen érkeznek meg a helyükre. Ahhoz, hogy a kor követelményei szerint újjászerveződjön és megerősödjön a hitélet, a Püspök atya útmutatásai alapján mi is sokat dolgozunk, igyekszünk élő, befogadó közösségeket formálni. A pasztorális bizottságunk tagjai már ebben a szellemben gondolkodnak. 1994-ben feújítottam a KALÁSZ csoportot, de ők lassan kiöregednek, a fiatalok lelkületéhez pedig nem áll közel ez a közösségi forma. Inkább a cserkész csapat képes felkarolni őket. Még a kezdet kezdetén, 1989-ben alapítottam a cserkészcsapatot, és azóta is fennáll, folyamatosan csatlakoznak hozzájuk újak. Évente táboroznak, részt vesznek nagy cserkésztalálkozókon kül- és belföldön. A nagyobb helyi ünnepeken, legyen az egyházi vagy világi, rendszeresen jelen vannak és szolgálnak. A Mária Légió kis csapata öt évvel ezelőtt alakult. Tagjai heti vagy havi rendszerességgel felkeresik a szociális otthont, és együtt imádkoznak az idősekkel. Az otthonukhoz kötött betegeket is látogatják, és alkalmanként előkészítik őket a szentségek vételére. Szent Erzsébet jubileumi évében létrehoztam a Szent Erzsébet közösséget fiatal házasok részére. Ők rendszeresen összejönnek valamelyiküknél. Idén pedig megszerveztem a kis Biblia-csoportot. Ők péntekenként vesznek részt a közös bibliaórán. Igyekszem a hittanosokat bekapcsolni a regionális, illetve egyházmegyei ifjusági találkozókba, de mi magunk is szervezünk itt helyben évente kettőt. Pár éve megújult a karitasz csoportunk, amelyben legalább húsz ember tevékenykedik. Rendszeresen szerveznek ruhaosztást, rászoruló családokat segélyeznek, karácsony közeledtével kb. 60 szegényebb családnak készítenek csomagot, évente mintegy 50 gyermeket táboroztatnak. Vasárnaponként egyoldalas Hírlapot nyomtatok, kb. 180 példányban, így kézhez is kaphatják híveink az evangéliumi tanítást, értesülnek a következő hét szentjeiről és az egyházközség aktuális híreiről. Igyekszem fenntartani a missziós hajlamot. Idén egy Budapesten tanuló ghánai származású fiatal verbita szerzetest hívtam lelkigyakorlatot tartani. Sokat jelentene a közösségi élet szempontjából, ha sikerülne mihamarabb rendbe hozni a romos állapotban lévő közösségi házunkat, netán építhetnénk egy újat. Ez a közeli terveink között szerepel.

összeállította: Nagy András plébánosUgrás az oldal tetejére