Szent István Plébánia AbonyE-Evangélium

,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus!" (Mk 1,24) - mondják Jézusnak a kafarnaumi zsinagógában. Kérdezzük meg mi is magunkat: mennyire van közöm Hozzád, mennyire van köze az életemnek Hozzád - megváltó Jézusunk? Te azt akarod, és arra tanítod a Téged hallgatókat, hogy legyen közünk Hozzád és Téged kövessünk! Közösségbe hívsz bennünket, sőt, megígérted, hogy ,,Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18,20)
Krisztust követni próbáló emberként és abonyi plébánosként hívom szeretettel közösségünkbe: szentmisére, imádságra, Biblia-körre, személyes beszélgetésre, valamint a közösségi ház programjaira a kedves híveket és Isten-keresőket.
Legyen közünk Jézushoz, legyen közünk egymáshoz!

Tisztelettel, szeretettel:
Molnár Péter
plébános